Juf Jenny       Bijles basisschool  groep 6, 7 en 8  CITO/IEP toets training                                     

                                           

 

Bijles voor leerlingen van groep 6,7 en 8

Het doel van bijles is de zwakke vakken te versterken,

voldoende vakken verder te verbeteren en om vakken,

die ruim voldoende zijn goed of zelfs excellent te maken.

Bijles is dus niet alleen voor zwakke leerlingen maar voor

ALLE leerlingen. Zelfs voor hoogbegaafden.

Centraal staan de vakken rekenen, taal, 

studievaardigheden en begrijpend lezen. 


 Investeer in de toekomst en vul bij contact  

uw gegevens in voor een intake gesprek.